Home Chinese Drama The Heaven Sword and Dragon Saber Chinese Drama Movie

The Heaven Sword and Dragon Saber Chinese Drama Movie [41 End]

568
SHARE

The Heaven Sword and Dragon Saber is a television series adapted from Louis Cha‘s novel of the same title. The series was first broadcast in Taiwan on CTS from December 2002 to February 2003.

Cast[edit]

 • Alec Su as Zhang Wuji; Zhang Cuishan
 • Alyssa Chia as Zhao Min
 • Gao Yuanyuan as Zhou Zhiruo
 • Florence Tan as Xiaozhao
 • Chen Zihan as Yin Li (Zhu’er)
 • Yu Wenzhong as Zhang Sanfeng
 • Zhang Tielin as Yang Xiao
 • Bao Yilin as Yang Buhui
  • Zhang Yijing as young Yang Buhui
 • Phyllis Quek as Yin Susu
 • Elvis Tsui as Xie Xun
 • Zhang Guoli as Cheng Kun
 • Wang Gang as Seventh Prince
 • Tao Hong as Ji Xiaofu
 • Yan Minqiu as Miejue
 • Yan Qingyu as Daiqisi (Golden Flower Granny)
 • Wang Gang as Song Yuanqiao
 • Liu Hengyu as Song Qingshu
 • Li Jinrong as Yu Lianzhou
 • Liu Quan as Yu Daiyan
 • Li Shengyu as Zhang Songxi
 • Han Fuyi as Yin Liting
 • Ma Qiang as Mo Shenggu
 • Ji Qilin as Yin Tianzheng
 • Liu Chunxiang as Yin Yewang
 • Liu Changsheng as Wei Yixiao
 • Li Lianyi as Zhou Dian
 • Ma Zhaogang as Shuobude
 • Xie Jiaqi as Leng Qian
 • Fu Heng as Chang Yuchun
 • Yuan Yuan as Fan Yao
 • Deli Ge’er as Ruyang Prince
 • Yang Guang as Wang Baobao
 • Sun Bin as Chen Youliang
 • Lin Jinfeng as Zhu Yuanzhang
 • Du Yuming as Lu Zhangke
 • Jin Song as He Biweng
 • Shen Baoping as He Taichong
 • Li Qingxiang as Zhu Changling
 • Zhan Xiaonan as Zhu Jiuzhen
 • Liu Wen as Wu Qingying
 • Hao Aiming as Wei Bi
 • Lin Jing as Ding Minjun
 • Liang Tian as Hu Qingniu
 • Dong Xiaoyan as Wang Nangu
 • Hu Xiaoran as Yellow Dress Maiden (Lady Yang)
Facebook Comments